Rosk’n Roll meddelar: Turnéstart – Passa på att utnyttja insamlingarna för metall och farligt avfall

Metalliromun keräysauto. Insamlingsbil för metall.

Insamlingsbilen för metall, Romulus och insamlingsbilen för farligt avfall, Otto, inleder igen sin turné i östra Nyland. Sommarens insamlingsrunda blev en succé och undantagsvis ordnas nu en höstrunda.

”Vi är glada över att kunna ordna en insamling nu i stället för den som inhiberades i våras. På grund av det rådande coronaläget hoppas vi ändå att kunderna håller avstånd till andra samt använder munskydd”, säger servicechef Tuija Klaus på Rosk’n Roll.

Otto och Romulus startar turnén i östra Nyland i Valkom i Lovisa måndagen den 6.9.2021 och avslutar insamlingsrundan i Borgå lördagen den 18.9. Rutten och hållplatserna är desamma som de skulle ha varit i maj, och de exakta tidtabellerna hittas bland annat på avfallsbolaget Rosk’n Rolls webbplats www.rosknroll.fi. Turnén i västra Nyland startar likaledes den 6.9.

Under den gångna sommaren har vissa ekopunkter svämmat över och skräpats ned i synnerhet av skrymmande metallskrot, som inte hör hemma i ekopunktens behållare. Kärlen på ekopunkten är avsedda enbart för metallförpackningar och annan småmetall. Större skrot kan man alltid föra till avfallsstationen eller som nu, passa på att lasta på Romulus-bilen.

”Det här är ett perfekt tillfälle att se till att exempelvis gamla grillar och rester av målarfärg samt lim- och oljeavfall samlas in på ett korrekt sätt, nära dig. Den som städat i förråden kan förstås passa på att hämta skrot som samlats på hög till insamlingen. Vår förhoppning är att regionens invånare passar på att utnyttja insamlingsservicen”, tipsar Klaus.

Metallen återvinns och används som ny råvara till metallindustrin. Farligt avfall, som hämtas till insamlingen, behandlas å sin sida i hög temperatur så att det inte längre är farligt. I processen tas energin till vara. Hushållen i området, även fritidsboende, får avgiftsfritt komma med metallskrot och farligt avfall till insamlingen. De ambulerande insamlingarna bekostas med avfallshanteringens grundavgift.

Farligt avfall till insamlingsbilen Otto

Insamlingsbilen Otto tar emot farligt avfall högst 200 liter/invånare. Blanda inte farliga avfall med varandra. Kom ihåg att sluta lock och korkar ordentligt.

 • Spillolja, oljefiltrar och övrigt oljigt avfall
 • Ackumulatorer
 • Målarfärg, lim, lack och träskyddskemikalier
 • Lösningsmedel
 • Bekämpningsmedel, råttgift och växtskyddsmedel

Metallskrot till insamlingsbilen Romulus

Insamlingsbilen Romulus tar emot högst en personbils- och släpvagnslast metall per kund.

 • Torra, hela och öppnade målarfärgs- och lösningsmedelsburkar av metall,
  lock av metall separat
 • Bastuugnar (utan stenar och aska)
 • Cyklar, bildelar, gräsklippare (töm på olja)
 • Metalldelar och plåtbitar mm.

Lämna inte avfall i förväg på insamlingsplatserna! 

Tilläggsuppgifter: Rosk’n roll, kundbetjäning tfn 020 637 7000