Rosk’n Roll söker om miljötillstånd för att börja med automatisk mottagning av avfall

Byggnads- och miljönämnden behandlar i sitt möte på torsdag 6.2.2020 Rosk’n Roll Ab:s ansökan om miljötillstånd för att börja med automatisk mottagning av avfall på avfallsstationen på Lovisa industriområde.

Den automatiska mottagningen skulle i början gälla ris och krattningsavfall och kunde i fortsättningen utvidgas till att gälla också andra avfallsslag. Automatisk mottagning fungerar inom ramen för verksamhetstiderna och grundar sig på identifiering av kunderna samt ständig kameraövervakning.

Samtidigt söks ändring för avfallsstationens verksamhetstider, så att automatisk mottagning skulle vara möjligt vardagar kl. 6–22 och veckoslut kl. 8–20. Den bemannade mottagningen fortsätter under de nuvarande öppettiderna.

På nämndens föredragningslista finns också ansökan om bygglov av Strömfors Yrityspuisto Oy. Bygglovet gäller ändring av användningsändamålet för en förrådshalldel till en produktionslokal i en industriell produktionsanläggning. Byggnadens fasader ändras inte.

Byggnads- och miljönämndens föredragningslista 6.2.2020.