Rostfärgat slam i diket – ofarligt naturfenomen

Järnbakterier i diket och en oljeaktig hinna på vattenytan. (fotografier: Maud Östman)

Miljövårdsbyrån får alltid nu och då, speciellt så här på våren, förfrågningar vad det rör sig om. Färgen förorsakas av järnbakterier som samlas i järnhaltigt vatten. När järnbakterien oxiderar järnet i vattnet uppstår en röd- eller orangebrun fällning (slam).

Du kan hitta spåren av järnbakterier i strömmande diken, vid kanterna av järnhaltig fyllningsjord och i vattenpölar. På vattenytan kan du eventuellt också se en oljeaktig hinna, så det kan se ut som om avloppsvatten eller olja runnit ut i diket. Du kan lätt ta reda på saken genom att dra till exempel med en kvist ett spår i vattnet. Om det är olja sluter sig hinnan omedelbart till en jämn spegel, medan en hinna av järnföreningar i sin tur splittras sönder på ytan.

Fällningen är ofta rostfärgat röd eller orangebrun och den ser obehagligt ut. Men den är ofarlig för de övriga organismerna. Järnmassan kan även lukta som gyttja eller ruttna ägg (dvs. svavelväte), i och med att det förutom järnbakterier kan förekomma svavelbakterier i vattnet. Det här naturfenomenet är ofarligt, trots att det luktar illa och färgar vattenmiljön.

Lovisa stad

Maud Östman
miljövårdsinspektör
tfn 0440 555 413
maud.ostman@loviisa.fi