Sammanträdet för stadsfullmäktie 21.8.2019 inhiberat

Sammanträdet för stadsfullmäktige i Lovisa 21.8.2019 har inhiberats på grund av ett fåtal ärenden.

Följande sammanträde hålls den 18.9.2019.