Seniorveckan i Lovisa 6 – 13.10.2019

De gamlas vecka firas i år med temat Varaudu vanhuuteen – Gardera dig för ålderdomen

Seniorveckan är fullspäckad med program – Välkommen med!

Måndag 7.10 kl. 13–14, Taasiagården, Notkolavägen 1, Tessjö
Museiintendent Ulrika Rosendahl:
Kulla i Strömfors – två kvinnors verk
En tvåspråkig föreläsning, där vi minns Kulla gårds skeden och gårdens två sista ägare, Gerda Grahn och Anna-Ulla Grahn-Wallen, som tillsammans skapade en oförglömlig kulturmiljö i sitt hem. Kaffeservering efteråt.

Måndag 7.10 kl. 15, Servicehuset Esplanad, Drottninggatan 7, Lovisa
Föreläsning: Åldras tryggt
Föreläsare: Arno Wirzelius
Kom och lyssna samt diskutera om arrangemang som åldrandet för med sig, så som intressebevakningsfullmakt, vårdvilja, omvårdnadsvilja, sköta bankärenden för en annan osv.
Kaffeservering.
Arr. Lovisa stad/grundtrygghetscentralen

Tisdag 8.10 kl. 10–13, Kompanjorskapshuset Hörnan, Sibeliusgatan 3, Lovisa
Bli inspirerad av digi!
Kom och testa olika digitala apparater, så som smarttelefoner, tabletter, bärbara datorer och virtuella glasögon. Vi ger vägledning i hur apparaterna används och svarar på frågor. Arrangörer är projektet Digitutorit aktiivisen kansalaisen apuna (STEA 2018-2020) och Kompanjonskapshuset Hörnan.

Tisdag 8.10 kl. 11–15, Lovisa huvudbibliotek, Drottninggatan 3, Lovisa
Bibliotekets digitala tjänster
Bibliotekets personal erbjuder personlig guidning i bibliotekets digitala tjänster, informationssökning och allting relaterat. Kom på plats då det passar dig bäst och stanna så länge du vill!

Tisdag 8.10 kl. 13–15, Lovisa huvudbibliotek, Drottninggatan 3, Lovisa
Östra Nylands Närståendevårdare och Vänner ry berättar om sin verksamhet.

Tisdag 8.10 kl. 15–16, Servicehuset Esplanad, Drottninggatan 7, Lovisa
Bekanta dig med träningsapparaterna i seniorkonditionssalen
Fysioterapeut Sissel Fredriksson handleder.

Tisdag 8.10. kl. 17, Lovisa stads museum, Parkgatan 2, Lovisa
Tvåspråkig föreläsning med Eddie Bruce:
Aatos Åkerblom – Loviisan paparazzin henkilökuvat/Lovisapaparazzins personbilder 

Onsdag 9.10 kl. 13-13.45, Agricolahallen i Forsby
Jumpa tillsammans
Dagisbarnen gästar seniorjumpan i Agricolahallen. Trevlig jumpa som innehåller uppvärmning, olika övningar (bl.a. balans och muskel), nedvarv och stretching.

Onsdag 9.10 kl. 14, Lovisa idrottshall, Brandensteinsgatan 27
SENIORFESTEN
Kl. 13.30 kaffeserveringen börjar
Kl. 14 Välkomstord Carita Schröder, grundtrygghetsdirektör
Kl.  14.15 Tvåspråkig föreläsning med forskningsprofessor Harriet Finne-Soveri under rubriken Varaudu vanhuuteen – Gardera dig för ålderdomen (45 min.).
Konsert: Tobias Andersin & trio
Dans med Uniset
Vid behov av skjuts: kontakta senast 7.10 Senni tfn 040 575 3147 kl. 9–12
Seniorer med följeslagare är hjärtligt välkomna!
Arr. Lovisa stad

Torsdag 10.10 kl. 10, Kapellparken, Lovisa
Friluftsdagens aktivitetsbana
Arr. Lovisa seniorservice

Torsdag 10.10 kl. 13–15, Lovisa huvudbibliotek, Drottninggatan 3, Lovisa
Motionsrådgivning i biblioteket
Vad funderar du på angående rörelse och motion? Vad kan man göra i Lovisa och hur kommer man i gång? Kom och fråga idrottsinstruktören om rörelse och hälsa!

Fredag 11.10 kl. 13, Lyckan, Pernå
Blokomblaanda kören uppträder på servicehuset Lyckan.
Arr. Lovisa kulturtjänster

Fredag 11.10 kl. 14, Rosenkulla, Liljendal
Blokomblaanda kören uppträder.
Arr. Lovisa kulturtjänster

Lördag 12.10 kl. 13, Gråberg, Bankirvägen 8, Lovisa
Lovisa stads musikkapell uppträder i Det goda livets hus Gråberg.
Arr. Lovisa kulturtjänster

Lördag 12.10 kl. 14, Taasiagården, Notkolavägen 1, Tessjö
Lovisa stads musikkapell uppträder.
Arr. Lovisa kulturtjänster

Seniorveckans programblad i PDF-format för utprintning Seniorveckan