Service- och reparationsarbeten inleds 15.4.2024 vid båtbryggan i Valkom – Lovisa stad

Småbåtsbryggan C i Valkom i Lovisa stad genomgår från och med 15.4.2024 service och reparationer. Reparationsarbetena fokuserar på reparation av passagebron och höjning av markstödet.

Man strävar efter att genomföra service- och reparationsarbetena så snabbt och effektivt som möjligt. Vi försöker minimera störningarna som reparationsarbetena medför för användarna av bryggan.

Under service- och reparationsarbetenas tid är småbåtsbryggan i Valkom i användningsförbud och den ska inte användas innan arbetena slutförts. Vårvädrets föränderliga förhållanden kan inverka på service- och reparationsarbetena och det är möjligt att tidtabellen blir försenad. Vi ber om förståelse och tålamod i ärendet.

Vi ber vänligen att alla användare iakttar båtbryggans användningsförbud.

Vi tackar för samarbetet och förståelsen vad gäller detta nödvändiga servicearbete. 

Med vänlig hälsning

Lovisa stad
centralen för näringsliv och infrastruktur