En ny SKAPA Show planeras i Lovisa – Kom med och ge idéer på webben 3.4.2024!

Projektet Skapa ber nu invånarna och gemenskaperna komma med och planera ett fullständigt nytt tvärkonstnärligt spektakel för barn och unga. Som startskott för SKAPA Show ordnas samlingar för info och ideér 3.4.2024 via nätet på tjänsten Zoom. De som är intresserade kan välja om de deltar i mötet klockan 14.30 eller klockan 17. Man kan delta i båda mötena via denna länk.

–Målsättningen för det tvärkonstnärliga SKAPA-Show-scenprojektet är att erbjuda alla barn och ungdomar i Lovisa en möjlighet att bekanta sig med och själv uppleva vad en konsthobby kan betyda för en själv och vad det möjliggör, säger kulturbadskoordinator Johanna Lönnfors.

Målsättningen är att skapa en modell för samarbete mellan olika verksamhetsgrupper samt att sträva till ett gemensamt verk, till exempel en föreställning, konsert, matiné, demo eller show. Projektet beaktar arrangörernas resurser som en del av arrangemanget och speciellt viktigt här är också att höra barn och unga som en del av verksamheten, så att betydelsen av deras deltagande blir synlig.

–Projektet börjar med att samla ihop organisationer: skolor (låg-och högstadieskolor, gymnasiet, yrkesskolor), grundläggande konstundervisningsläroanstalter och tredje sektorns aktörer. Tillsammans kan vi överväga synergier aktörerna emellan och gemensamma resurser, berättar Lönnfors.

Som värdar på SKAPA Show infon är Pentti Kinosmaa (Teatteri Soittorasia), Kati Kivilahti-Fagerudd (Lovisa dansinstitut ) och Johanna M. Lönnfors (Lovisa kulturbad SKAPA).

SKAPA är Svenska kulturfondens nationella 3-åriga strategiska satsning på barns och ungdomars konstfostran. Lovisa kulturbad vill utöka antalet barn och ungdomar inom konstfostran och samtidigt få konstfostran till en naturlig del inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen.

Mer uppgifter:

Kulturbadskoordinator

Johanna Lönnfors

040 663 57 32

ext-johanna.m.lonnfors@loviisa.fi

Zoom-numror, ifall länken inte fungerar som den ska:

ID: 813 5813 2047

kod: 381537