Skidspåren görs just nu – var vänlig och promenera inte på dem 

Urheilupaviljongin kuntopolun kartta Kartan för Idrottspaviljongens motionsstig

Staden och föreningar har under de senaste dagarna kunnat börja sätta skidspårsnätet i Lovisa i ordning när vi igen efter en lång tid fått snö även till sydkusten.

Skidspår har gjorts bland annat i Gråberg, vid idrottspaviljongen, i Valkom och i Liljendal.

– Tyvärr har vi mottagit många kontakter om att det också rör sig promenerare och hundrastare på skidspåren, berättar infrastrukturchef Markus Lindroos.

– Vi vill påminna motionerarna om att det är förbjudet att gå på skidspåren och skidspårsbottnen. Låtom oss nu ge skidlöparna efter en paus på ett par år en möjlighet att gå ut och skida även i Lovisa, säger Lindroos.

Uppgifter om skidspåren i Lovisa