Skidspåret mellan Gråberget och Valkom delvis i olag från och med 10.2.2022

Det utförs skogsarbete på Nygårds marker intill skidspåret som går från Gråberget till Valkom från och med 10.2.2022. Eftersom åkerns omgivning röjs är skogsmaskinerna tvungna att korsa spåret. Skidspåret är således tillsvidare delvis i olag och man bör vara extra försiktig vid denna del av spåret.