Skolarbetet börjar torsdag 13.8.2020

Koululaisia Skolbarn

Skolarbetet i Lovisa stads förskolor och skolor börjar torsdag 13.8.2020

Förskolor och skolor börjar enligt följande:

Generalshagens skola, kl. 8.30
Drottninggatan 21
Förskola och skola tfn 044 0555 340

Lovisavikens skola, kl. 8.30
Brandensteingatan 27 B
Tfn 044 0555 887

Harjurinteen koulu, kl. 8.30
Bangatan 1
Förskola tfn 044 5051 052
Skola tfn 044 0555 752

Valkon koulu, kl. 8.30
Långängsvägen 62
Förskola tfn 044 5651 187
Skola tfn 045 7687 5694

Lovisa Gymnasium, kl. 8.30
Brandensteinsgatan 27 A
Tfn 044 0555 290

Loviisan lukio, kl. 8.30
Direktörsvägen 12
Tfn 044 0555 752, 0440 555 984

Haddom skola, kl. 8.45
Haddomvägen 14
Förskola och skola tfn 050 5536 243

Sävträsk skola, kl. 9.00
Herrgårdsvägen 29 A
Förskola och skola tfn 0400 532 610

Forsby skola, kl. 8.30
Kullbyvägen 4
Förskola och skola tfn 044 0555 988

Koskenkylän koulu, kl. 8.30
Kullbyvägen 4
Förskola och skola, tfn 040 7536 414

Isnäs skola, kl. 9.00
Edövägen 27
Förskola och skola tfn  044 0555 812

Isnäsin koulu, kl. 9.00
Edövägen 27
Förskola och skola tfn 044 0555 813

Tessjö skola, kl. 8.30
Petersburgsvägen 337
Förskola och skola tfn 050 5901 096

Tesjoen koulu, kl. 8.30
Tavastasvägen 10
Förskola tfn 0400 735 503
Skola tfn 044 5577 240

Ruukin koulu, kl. 8.30
Skolvägen 4 B
Förskola och skola tfn 050 4661 163

Anmälan av nya elever tas emot av respektive rektor, helst i förväg.