Småbarnspedagogikens elektroniska tjänst förnyas 1.11.2023 – nya praktiska funktioner

Lovisa stads elektroniska tjänst eSmåbarnspedagogik förnyas 1.11.2023. Det nya systemet CGI Vesa innehåller nya funktioner som bland annat gör det enklare att lämna in ansökningar.

CGI Vesa ersätter det nuvarande systemet Pro Consona samt applikationerna VakaPäiväkirja och VakaMukana.

Efter förnyelsen kan ansökan om plats inom småbarnspedagogiken även göras i etapper. Det blir också enklare att följa med behandlingen av ansökan och att ta emot beslutet. I det nya systemet kan vårdnadshavaren på ett datasäkert sätt skicka in inkomstutredningen med bilagor samt motta avgiftsbeslutet.

Barnets vårdtider inom småbarnspedagogiken anmäls i fortsättningen via CGI Vesa. Där kan vårdnadshavaren också enkelt hålla barnets och familjens uppgifter uppdaterade. Till exempel kan vårdnadshavaren lägga till eller ta bort personer som har rätt att hämta barnet från daghemmet. I CGI Vesa antecknar personalen ankomst- och avhämtningstider på motsvarande sätt som i det nuvarande systemet.