Sök kompensation för din konditionssalstid senast 31.12.2021

kuntosali gym

Om din gymnyckel var i kraft 7.12.2020 när stadens konditionssalar stängdes på grund av coronasituationen, är du berättigad att få kompensation för månaderna som salarna var stängda. För att få kompensationen måste du ansöka om den senast 31.12.2021.

Kontakta Lovinfo, vi är på plats kl. 9-16 varje vardag (med undantag av julaftonen) ända till årets slut!

Kompensationen grundar sig på kultur- och fritidschefens tjänsteinnehavarbeslut 31.5.2021 § 7, som staden informerade om i juni 2021.

Mer information om staden salar hittar du på sidan loviisa.fi/sv/salar

Kundservicekontoret Lovinfo

Mariegatan 12 A

07900 LOVIISA

+358 19 555 555

lovinfo@loviisa.fi