Staden erbjuder företag avgiftsfri rådgivningstjänst från och med 2.4 

Lovisa stad har i samarbete med utvecklingsbolaget för Kotka-Fredrikshamnregionen Cursor Oy ordnat en avgiftsfri rådgivningstjänst för Lovisaföretag för att stöda företagen under coronaviruskrisen. 

Tjänsten kan användas från och med 2.4 fram till 30.6.2020. Rådgivningstjänsten är öppen för Lovisaföretag och kan anlitas vid alla situationer där företagen behöver hjälp för företagsverksamheten på grund av coronaviruset.

Cursor Oy:s företagsrådgivning betjänar Lovisaföretag per telefon och i form av videokonferenser under coronakrisen.

Företagsrådgivarna hjälper med ansökan av statligt företagsstöd, ekonomisk styrning och i alla frågor som gäller entreprenörskap och företagsverksamhet, också utveckling av affärsverksamheten. Genom tjänsten informeras också Lovisaföretagen aktivt om statsmaktens och andra aktörers centrala beslut och stödformer.

Ansökan om Arbets- och näringsministeriets prövningsbaserade verksamhetsstöd för ensamföretagare (2 000 euro) sker också via Cursor Oy, som behandlar stödansökningarna och styr dem till kommunerna för att godkännas av tjänsteinnehavare och för utbetalning.

Lovisa stad informerar aktivt om rådgivningstjänsten på olika kanaler och önskar att också företagarna aktivt förmedlar informationen vidare till andra företagare. Av företagarna önskas tålamod och förståelse för att rådgivningstjänsten tidvis kan vara överbelastad och för att tjänsten möjligtvis inte genast kan erbjudas på önskat språk. Alla företag får garanterat betjäning.

Tilläggs- och kontaktuppgifter: www.loviisa.fi/sv/foretagsradgivningshjalp (fungerar från och med 3.4.2020)

Mer information:

näringslivschef Sari Paljakka, tfn 040 630 28 11, sari.paljakka@loviisa.fi
näringslivs- och sysselsättningskoordinator Camilla Pihlman, tfn 040 578 31 79, camilla.pihlman@loviisa.fi