Staden gör vårstädning i centrum – flytta din bil

Lovisa stad utför vårstädning i stadens centrum. Staden ber bilägare flytta bort sina bilar från de gator som ska städas.

Städningstider och ställen:

  • onsdag 21.4.2021 klockan 5–7 Mannerheimgatan och Brandensteingatan samt tvärgatorna mellan dessa
  • torsdag 22.4.2021 klockan 5–7 Karlskronabulevarden och Drottninggatan mellan Karlskronabulevarden och Brandensteinsgatan

Bilar som parkerats under den här tiden på dessa områden släpas till stadens tekniska depå där de kan lösas ut.

Lovisa stads tekniska depå
Borgågatan 11
07900 Lovisa

Mer information:
stadsträdgårdsmästare Mona Bäckman
tfn 0440 555 468
mona.backman@loviisa.fi