Stadens samarbetsförhandlingar har inletts

Kaupungin lippu Raatihuoneen tornissa Stadsfkagga i rådhustornet

Lovisa stads samarbetsförhandlingar på grund av ekonomiska och produktionsmässiga orsaker har inletts 19.5 i uppbyggande anda.

Under den första förhandlingen kom man överens om tidpunkterna för de kommande förhandlingarna. Avsikten är att förhandlingar förs en gång per vecka fram till slutet av juni.

Arbetstagarparterna önskade att de åtgärder som berör personalen inte skulle beröra 75 årsverken eller 100 personer. Målet är att ett gemensamt förhandlingsförslag skulle vara möjligt att presentera för de politiska beslutsfattarna i början av juli.

På eventuella frågor svarar stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, tfn 040 551 75 51.