Stadfullmäkige har närmöte på Societetshuset 17.6.2020 – följ med direktsändningen

Lovisa stadsfullmäktige samlas efter distansmöten för ett närmöte i samma utrymmen. Fullmäktigemötet hålls onsdagen 17.6.2020 klockan 18 på Societetshuset.

Stadsfullmäktige behandlar på sitt möte bland annat bokslutet för år 2019. Fullmäktige beslutar också om ett nytt namn för Kirkonkylän koulu i Strömfors. Förslaget är att skolan heter Ruukin koulu från och med 1.8.2020.

Du kan följa med stadsfullmäktigemötet på Societetshuset, Drottninggatan 24, i utrymmet som är reserverat för åskådare. På grund av coronasituationen rekommenderar vi dock att du följer med mötet på distans via direktsändning.

Lovisa stadsfullmäkige föredragningslista 17.6.2020 http://julkaisu.loviisa.fi/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20205730