Stadfullmäktige beslutar om skattesatser först i november och om Forsby hälsostations framtid i december

Stadsfullmäktige i Lovisa bordlade besluten om inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatsen på sitt sammanträde 16.10.2019. Ärendet om flyttningen av verksamheten på Forsby hälsostation till huvudhälsostationen remitterades för ny beredning.

Stadsfullmäktige ville ha stadsstyrelsens budgetförslag till sitt förfogande innan man fattar beslut om skattesatser. Ärendet behandlas av stadsfullmäktige i november. Sammanträdet hålls exceptionellt torsdagen 14.11.

Forsby hälsostations framtid behandlas i december i samband med budgetbehandlingen. Fullmäktigegrupperna hade tidigare kommit överens om att man behandlar budgeten för 2020 och ekonomiplanen för 2021–2022 i december i stället för november.

Tilläggsanslag för renoveringen av Societetshuset

Stadsfullmäktige beviljade ett tilläggsanslag på 150 000 euro för den grundläggande renoveringen av Societetshuset. Den pågående renoveringen kräver extra arbete eftersom byggnaden har visat sig vara i sämre skick än vad som tidigare uppskattats. Stadsfullmäktige godkände den åtgärdsmotion som ledamot Kari Hagfors inlämnade om uppgörandet av en redogörelse över det totala anslag som använts för att iståndsätta och möblera Societetshuset.