Stadsdirektören i Lovisa avgår från sin uppgift

I och med att förutsättningarna för samarbete med stadsstyrelsen på ett betydande sätt försvårats har stadsdirektör Olavi Kaleva i samförstånd med stadsstyrelsen kommit fram till den lösning där han frivilligt lämnat sin avskedsansökan från stadsdirektörstjänsten vid Lovisa stad.

Mer uppgifter av Lovisa stadsstyrelses ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén, tfn 040 197 25 69