Stadsdirektörens nyårstal 31.12.2022

Här nedan kan du läsa Lovisa stadsdirektör Jan D. Oker-Bloms nyårstal. Bild: Harri Hellstrand

Hyvät loviisalaiset, bästa Lovisabor, dear inhabitants of Loviisa,

Hullu vuosi, taas. Näin sanoo historioitsija Laura Kolbe. Hän puhuu historian murrosvuosista, mutta murros on muutos ja muutos on mahdollisuus. Sekä media että historiantutkimus ovat kriisikeskeistä. Pitäisi myös muistaa hyvät asiat ja nähdä isoa kuvaa. Kaikkein vaarallisimmat muutokset ovat hitaat muutokset, koska niitä emme huomaa ja siksi niihin ei reagoida ajoissa. Moni hidas muutos on kuitenkin oikeaan suuntaan menevä muutos. Niitäkään emme näe. Monet asiat maailmassa ovat paremmin kuin uskomme, kuten Hans Rosling kirjoittaa tunnetussa kirjassaan Faktojen maailma.

Vad är att vänta av år 2023? Det finns förstås en hel del spekulationer. Det finns också en hel del förhoppningar. Men som alla vet är det svårt om inte omöjligt att förutspå framtiden.

Vad vi ändå kan göra är att se på redan pågågående trender, processer och förändringar och hur de kommer att avta eller förstärkas. Vi behöver inte spekulera om huruvida krig bryter ut när kriget tyvärr redan har börjat. Vi kan istället fundera på när det tar slut, för slut kommer det att ta förr eller senare.

The year 2022 will never be considered a good year, but will instead always be remembered for the war that started in Ukraine. It’s hard to look at any other positive aspects of the year and it’s also very hard to see that something good might follow from the hardship, terror and pain that the war has brought upon all of us.

Vuodesta tullee kuitenkin kaikella todennäköisyydellä vuosi, jolloin tehtiin enemmän kuin moneen vuosikymmeneen Suomen turvallisuuden eteen. Suomen Nato-jäsenyyden vahvistaminen on varsin todennäköinen tapahtuma vuonna 2023. Muitakin toimia on tehty, olemme heränneet.

Inom ekonomin har vi sannolikt svåra tider att vänta. Men likt vågor på havet kan det inte gå upp utan att gå ner. Om nedgången, som är oundviklig, blir mjuk och inte alltför lång, är det precis vad vi behöver för att igen kunna stiga.

Mitä Loviisaan tulee, voin melko turvallisin mielin ennustaa, että vuosi 2023 tulee olemaan kasvun ja poikkeuksellisen aktiivisuuden vuosi. Samalla se on myös kutistumisen ja uuden fokuksen vuosi hyvinvointialueiden aloittamisen myötä.

Kanske år 2023 i efterhand kan komma att betraktas som ett brytningens år då fred slöts, då coronaviruspandemin slutligen gav vika och, varefter ekonomin igen kom in på en tillväxtkurva. Samtidigt som miljöfrågorna äntligen fick den uppmärksamhet de förtjänar, delvis även som en följd av den kris energimarknaden hamnat i och de beroenden vi vill bort ifrån.

Haluan lopuksi vielä siteerata Laura Kolbea 31.12. Helsingin Sanomista: ”ehkä vuosi 2022 näyttäytyy vielä murroksena, jonka jälkeen alkoi uusi iloinen 20-luku”.

Jag vill önska alla Lovisabor och alla andra ett riktigt gott nytt år! I want to wish all inhabitants of Loviisa and everyone else as well a Happy New Year! Haluan toivottaa kaikille loviisalaisille, kuten kaikille muillekin, hyvää uutta vuotta!