Stadsfullmäktige beslutade fortsätta verksamheten vid Forsby hälsogård

Koskenkylän terveysasema Forsby hälsocenter

Lovisa stadsfullmäktige har idag i sitt möte beslutat efter omröstning att inte flytta verksamheten vid Forsby hälsogård till huvudhälsostationen. Flyttningen av verksamheten sker tidigast 1.1.2021.

Behandlingen av att flytta verksamheten vid Forsby hälsogård till huvudhälsostationen har nu fått ett beslut.

Enligt bottenförslaget skulle verksamheten vid Forsby hälsostation flyttas till Lovisa huvudhälsostation senast 1.7.2020. Ledamot Karlsson gav ett ändringsförslag där verksamheten på Forsby hälsogård skulle fortsätta och beslutet att flytta verksamheten skulle göras i samband med behandlingen av budgeten för år 2021 och således kunde verksamheten upphöra tidigas 1.1.2021. Ledamot Kari Hagfors gav ett ändringsförslag där verksamheten vid Forsby hälsogård skulle fortsätta tillsvidare år 2022 till slut.

Först röstades om ändringsförslagen där ledamot Karlssons förslag vann med rösterna 27-3 (5 tomma). Till följande röstades om bottenförslaget och ledamot Karlssons ändringsförslag, i omröstningen  vann ledamot Karlssons ändringsförslag  med rösterna 14-21. Således fortsätter verksamheten vid Forsby hälsogård åtminstone till 1.1.2021.