Stadsfullmäktige beslutar om inkomstskattesatsen och Forsby hälsostation – följ med direktsändningen

Lovisa stadsfullmäktige behandlar på onsdag 16.10.2019 stadens inkomstskattesats och fastighetsskattesats för 2020 och om verksamheten på Forsby hälsostation ska flyttas till huvudhälsostationens lokaler.

Enligt stadsstyrelsens förslag skulle inkomstskattesatsen 2020 behållas på samma nivå som år 2019, alltså på 19,75 procent. Stadsstyrelsen föreslår att också fastighetsskattesatsen bibehålls på samma nivå som ifjol. Den allmänna fastighetsskatten skulle då vara 1 procent, fastighetsskatten för stadigvarande bostad 0,5 procent, fastighetsskatten för annan än stadigvarande bostad 1,20 procent och fastighetsskatten för obebyggda byggplatser 3 procent.

Stadsfullmäktige behandlar även flyttningen av verksamheten på Forsby hälsostation till huvudhälsostationen i Lovisa centrum. Stadsstyrelsens förslag är att verksamheten flyttas till huvudhälsostationen senast 1.7.2020.

Stadsfullmäktige tar också ställning till om ett tilläggsanslag på 150 000 euro beviljas för Societetshusets sanering.

Stadsfullmäktige sammanträder onsdagen 16.10 klockan 18 i Harjurinteen koulus matsal, Bangatan 1. Publiken kan följa med fullmäktigemöten på plats i salens publiksektion eller via direktsänd video.

Stadsfullmäktiges föredragningslista 16.10.2019