Stadsfullmäktige fortsätter 16.11.2021 behandlingen av inkomstskattesatsen för 2022 – Följ via nätet i realtid

Seurahuoneen sisäpiha Klubbhuset

Stadsfullmäktige sammanträder tisdagen 16.11.2021 klockan 18 i Societetshuset, Drottninggatan 24. Du kan följa sammanträdet via nätet via länken i meddelandet och på plats. Fullmäktige bordlade beslutet om inkomstskattesatsen för 2022 på sitt föregående möte 20.10 och behandlingen fortsätter således nu.

På sammanträdet behandlas bland annat inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna för år 2022. I beredningen föreslås inkomstskattesatsen (20,25 %) förbli oförändrad. Inflödet av kommunalskatt beräknas i år uppgå till cirka 51,3 miljoner euro, vilket är ungefär 1,2 miljoner euro mera än vad man uppskattat i budgeten. Inflödet av kommunalskatt för 2021 påverkas positivt av en bättre befolkningsutveckling än förväntat och en högre utdelning av kommunalskatten än förväntat som en följd av coronaviruspandemin.

På mötet behandlas även en utmaning från stadsfullmäktige i Brahestad gällande förebyggande och utrotning av skolmobbning.

Föredragningslista 16.11.2021

Du kan följa stadsfullmäktiges sammanträde som direktsändning via nätet här:

https://www.youtube.com/watch?v=E0-dq0igf3c

Du kan också följa sammanträdet på plats i Societetshuset. Vänligen följ coronaanvisningarna: använd munskydd, desinficera händerna, håll avstånd till andra och kom till sammanträdet bara om du är frisk.