Stadsfullmäktige i Lovisa sammanträder 11.10.2023 – Följ direktsändningen via nätet

Stadsfullmäktige i Lovisa sammanträder onsdag 11.10.2023 klockan 18 på Societetshuset, Drottninggatan 24. Du kan ta del av sammanträdet direktsänt via nätet eller på plats.

Plock från föredragningslistan

Avtal om ett gemensamt organ för att sköta arbets- och näringsuppgifter och plan för ordnande av arbets- och näringstjänster.
Organiseringsansvaret för arbetskraftstjänsterna överförs från staten till kommunerna från början av 2025. I enlighet med det intentionsavtal som godkändes i februari 2023 har kommunerna Askola, Lappträsk, Mörskom, Pukkila och Sibbo samt städerna Borgå och Lovisa förberett ett gemensamt sysselsättnings-område där Borgå stad utgör en sådan ansvarig kommun som avses i kommunallagen. Den gemensamma TE-nämnden föreslås bestå av 11 medlemmar varav 2 skulle vara utnämnda av Lovisa stadsfullmäktige.

Delårsrapport januari-juni 2023
Utfallet under januari-juni för Lovisa stad och Affärsverket Lovisa Vatten uppvisar ett sammanlagt cirka 1,5 miljoner euro positivt resultat. Enligt prognosen kommer resultatet vid utgången av 2023 att vara cirka 2,5 miljoner euro.

Stadsfullmäktiges föredragningslista 11.10.2023

Sammanträdet direktsänds här:

Invånarna uppmanas att följa sammanträdet via nätet, men du kan också följa det på plats. Du deltar väl på plats bara om du är frisk.