Stadsfullmäktige i Lovisa sammanträder 13.9.2023 – Följ direktsändningen via nätet

Seurahuone

Stadsfullmäktige i Lovisa sammanträder onsdag 13.9.2023 klockan 18 på Societetshuset, Drottninggatan 24. Du kan ta del av sammanträdet direktsänt via nätet eller på plats.

På sammanträdet behandlas bland annat:

  • Namnet på Lovisa stadsdel 10 föreslås ändras från Ulrika-Märlax till Drottningstranden.
  • Lovisa stads policy för kapitalanskaffning och placeringar
  • Strandskvären på Drottningstranden föreslås få namnet Victoriaplatsen.
  • Välfärdsöversikt för Lovisa stad 2022

Stadsfullmäktiges föredragningslista 13.9.2023
https://julkaisu22.loviisa.fi/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2023536

Sammanträdet direktsänds här:

Invånarna uppmanas att följa sammanträdet via nätet, men du kan också följa det på plats. Du deltar väl på plats bara om du är frisk.