Stadsfullmäktige i Lovisa sammanträder 17.5.2023 – Följ direktsändningen via nätet

Stadsfullmäktige i Lovisa sammanträder onsdag 17.5.2023 klockan 18.30 (!) på Societetshuset, Drottninggatan 24. Du kan ta del av sammanträdet direktsänt via nätet eller på plats.

På sammanträdet behandlas bland annat:

  • Forus Oy önskar bygga ett solkraftsverk i industriell skala på Röjsjö och Brännankärret. På mötet behandlas inledandet av delgeneralplanläggningen.
  • I Lovisa är mandatperioden två år för stadsstyrelsen, koncernsektionen och stadsfullmäktiges presidium. Således väljer stadsfullmäktige nu nya medlemmar, suppleanter och ordföranden för dessa. Valet görs för mandatperioden 1.6.2023–31.5.2025, det vill säga till slutet av stadsfullmäktiges nuvarande mandatperiod.

Stadsfullmäktiges föredragningslista 17.5.2023

Sammanträdet direktsänds här:

Invånarna uppmanas att följa sammanträdet via nätet, men du kan också följa det på plats. Du deltar väl på plats bara om du är frisk.