Stadsfullmäktige i Lovisa sammanträder 19.4.2023 – Följ direktsändningen via nätet

Seurahuoneen julkisivu

Stadsfullmäktige i Lovisa sammanträder onsdag 19.4.2023 klockan 18 på Societetshuset, Drottninggatan 24. Du kan ta del av sammanträdet direktsänt via nätet eller på plats.

På sammanträdet behandlas bland annat:

  • Projektplan, placering och behov av tilläggsanslag för Valkom daghems nya utrymmen
  • Tilläggsanslag till bostadsmässorganisationens budget och infrastrukturen på Drottningstranden.
  • Tilläggsanslag för beredningen av ett gemensamt sysselsättningsområde i östra Nyland. (Ansvaret för arbetskrafts- och företagsservicen ska överföras från staten till kommunerna i början av 2025. Kommuner vars arbetskraft är mindre än 20 000 personer bildar gemensamma sysselsättningsområden för att sköta dessa tjänster.)

Stadsfullmäktiges föredragningslista 19.4.2023

Sammanträdet direktsänds här:

Invånarna uppmanas att följa sammanträdet via nätet, men du kan också följa det på plats. Du deltar väl på plats bara om du är frisk.