Stadsfullmäktige intervjuar fyra sökande till tjänsten som stadsdirektör i Lovisa

Valgruppen som ansvarar för rekryteringsprocessen av stadsdirektör i Lovisa sammanträdde 20.5.2024. Valgruppen beslutade att juris magister Elina Amnell-Holzhäuser, filosofie magister Tomas Björkroth, politices magister Christian Sjöstrand och politices magister Inka Tikkanen kallas till stadsfullmäktigegruppernas intervjuer 29.5.2024.

– I valgruppen kom vi fram till att kalla fyra sökande till fullmäktigeinformationsmöte, där fullmäktigegrupperna har möjlighet att intervjua personerna i fråga. Så ger vi hela stadsfullmäktige och alla ledamöter goda möjligheter att bekanta sig med och utvärdera de sökande, säger stadsfullmäktiges ordförande Otto Andersson.

Stadsstyrelsen sammanträder 30.5.2024. Då ger den sitt förslag till stadsfullmäktige som sammanträder 3.6.2024. Under sitt extra sammanträde väljer stadsfullmäktige den nya stadsdirektören.

Tjänsten som stadsdirektör i Lovisa ansöktes senast 15.4.2024 av 15 personer. Stadsdirektören väljs tidsbundet för sju år. Man önskar att den nya stadsdirektören kan besätta tjänsten 1.9.2024.