Stadsfullmäktige sammanträder 14.12.2022 klockan 17 – följ direktsändningen

Stadsfullmäktige i Lovisa sammanträder onsdag 14.12.2022 klockan 17 (!) på Societetshuset, Drottninggatan 24. Du kan ta del av sammanträdet direktsänt via nätet eller på plats.

På sammanträdet behandlas budget och ekonomiplanen för åren 2023–2025, grundande av ett barnparlament, vänortsavtal med staden Varash i Ukraina samt en ny brygga till badstranden Bäston i Pernå kyrkoby.

Sammanträdet direktsänds här:

Stadsfullmäktiges föredragningslista 14.12.2022

Invånarna uppmanas att följa sammanträdet via nätet, men du kan också följa det i Lovisavikens skola. Vänligen följ säkerhetsanvisningarna för coronavirusbekämpning: använd munskydd, desinficera händerna, håll avstånd till andra och kom till sammanträdet bara om du är frisk.