Stadsfullmäktige sammanträder 15.2.2023 – Följ live via nätet

Stadsfullmäktige i Lovisa sammanträder onsdag 15.2.2023 klockan 18 på Societetshuset, Drottninggatan 24. Du kan ta del av sammanträdet direktsänt via nätet eller på plats.

På sammanträdet behandlas bland annat en uppdatering av förvaltningsstadgan. Förvaltningsstadgan är ett centralt styrinstrument för kommunens ledning och verksamhet. I den bestäms stadens politiska organisations och personalorganisations grundstruktur, uppgifter och ledningssystem.

Stadsfullmäktiges föredragningslista 15.2.2023

Sammanträdet direktsänds här:

Invånarna uppmanas att följa sammanträdet via nätet, men du kan också följa det på plats. Du deltar väl på plats bara om du är frisk.