Stadsfullmäktige sammanträder 16.11.2022 klockan 18 – följ med live via nätet

Seurahuone

Stadsfullmäktige i Lovisa sammanträder onsdag 16.11.2022 klockan 18 på Societetshuset, Drottninggatan 24. Du kan ta del av sammanträdet direktsänt via nätet eller på plats.

På sammanträdet behandlas bland annat projektplanen för det nya daghemmet i centrum. Inkomst- och fastighetsskattesatser för år 2023 behandlas också.

Sammanträdet direktsänds här:

https://www.youtube.com/watch?v=pxbO9m0wrBc

Stadsfullmäktiges föredragningslista 16.11.2022

Invånarna uppmanas att följa sammanträdet via nätet, men du kan också följa det i Lovisavikens skola. Vänligen följ säkerhetsanvisningarna för coronavirusbekämpning: använd munskydd, desinficera händerna, håll avstånd till andra och kom till sammanträdet bara om du är frisk.