Stadsfullmäktige sammanträder 18.5.2022 – Följ med via nätet

seuratalo

Stadsfullmäktige i Lovisa stad sammanträder onsdag 18.5.2022 klockan 18 på Societetshuset, på adressen Drottninggatan 24, 07900 Lovisa. Du kan ta del av sammanträdet direktsänt på nätet eller på plats.

Under sammanträdet behandlas bland annat ett tilläggsanslag på 190 000 euro åt Stiftelsen för Lovisanejdens servicehus. En uppdatering av förvaltningsstadgan och några fullmäktigemotioner behandlas också.

Stadsfullmäktiges sammanträde direktsänds här:

https://www.youtube.com/watch?v=lLO_Wlm5-R8

Stadsfullmäktiges föredragningslista 18.5.2022

Invånarna uppmanas att följa sammanträdet via nätet, men du kan också följa det på Societetshuset. Vänligen följ säkerhetsanvisningarna för coronavirusbekämpning: använd munskydd, desinficera händerna, håll avstånd till andra och kom till sammanträdet bara om du är frisk.