Stadsfullmäktige väljer Lovisas nya stadsdirektör måndag 3.6.2024

Stadsfullmäktige i Lovisa stad sammanträder måndag 3.6.2024 klockan 18 på ett extra sammanträde för att välja en ny stadsdirektör. 

Stadsstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 30.5.2024 att stadsfullmäktige förrättar valet av stadsdirektör. Fullmäktigegrupperna intervjuade juris magister Elina Amnell-Holzhäuser, filosofie magister Tomas Björkroth, politices magister Christian Sjöstrand och politices magister Inka Tikkanen på informationsmötet för stadsfullmäktige 29.5.2024. Dessutom har stadsfullmäktige möjlighet i valet att rösta på andra sökande som uppfyller de behörighetsvillkor som tjänsten kräver.

Stadsfullmäktiges sammanträde kan följas som direktsändning via nätet.

Man kan också komma och följa stadsfullmäktiges sammanträde på plats i Societetshuset i Lovisa, Östra Tullgatan 7.

Femton personer sökte tjänsten som stadsdirektör i Lovisa stad inom utsatt tid 15.4.2024. Stadsdirektören väljs för en period på sju år. Önskemålet är att den nya stadsdirektören tillträder sin tjänst 1.9.2024.

Stadsfullmäktiges föredragningslista 3.6.2024