Stadsfullmäktige i Lovisa sammanträder 15.11.2023 – Följ direktsändningen via nätet

Stadsfullmäktige i Lovisa sammanträder onsdag 15.11.2023 klockan 18 på Societetshuset, Drottninggatan 24. Du kan ta del av sammanträdet direktsänt via nätet eller på plats.

Plock från föredragningslistan

  • Fastställande av inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatser för 2024.
  • Ett tilläggsanslag på 190 000 euro föreslås till ansvarsområdet för småbarnspedagogiken för personalkostnader. För utbildningens ansvarsområde föreslås ett tilläggsanslag på 200 000 euro till personalkostnader och ett tilläggsanslag på 300 000 euro för att täcka leasinghyror. Tilläggsanslagen gäller budgetåret 2023.

Stadsfullmäktiges föredragningslista 15.11.2023

Sammanträdet direktsänds här:

Invånarna uppmanas att följa sammanträdet via nätet, men du kan också följa det på plats. Du deltar väl på plats bara om du är frisk.