Stadsfullmäktiges budgetmöte 11.12.2019 börjar klockan 17.

Raatihuone kesällä Rådhuset på sommaren

Lovisa stadsfullmäktige sammanträder på sitt sista möte i år onsdagen 11.12.2019. Sammanträdande, vilket hålls i Harjurinteen koulus matsal börjar klockan 17. Du kan följa med mötet på på plats eller via länken i meddelandet som direktsändning.

Utöver budgeten för år 2020 fattar stadsfullmäktige beslut om Forsby hälsostation. På måndagen 2.12.2019 beslutade stadsstyrelsen efter omröstning att föreslå stadsfullmäktige att verksamheten på hälsostation flyttas till huvudhälsostationens lokaler senast 1.7.2020.

Som alternativ i omröstningen var att beslutet om stängningen av Forsby hälsostation görs i samband med behandlingen av budgeten för år 2021 och således kan verksamheten upphöra tidigast 1.1.2021. Förslaget förlorade med röster 4-5.

Lovisa stads budget för 2020 kommer att visa ett underskott på 2,8 miljoner euro. Underskottet i budgeten  beror till största delen av att staden får mindre i skatteintäkter. Samfundsskatteintäkterna har minskat kraftigt och minskningen i invånarantalet tullar på kommunalskatteintäkterna. Enligt stadsdirektörens förslag kommer ekonomin att balanseras i slutet av ekonomiplanperioden 2021–2022.

Staden investerar kraftigt. Investeringsutgifterna (netto) för 2020 uppgår enligt förslaget till 22,4 miljoner euro.

Du kan följa med stadsfullmäktiges möten på plats eller via direktsändning.

Länk till stadsfullmäktiges föredragningslista 11.12.2019