Stadsfullmäktiges extra sammanträde på distans 24.5.2023 – Följ via nätet

Stadsfullmäktige i Lovisa sammanträder onsdag 24.5.2023 klockan 17.30 (!) på distans. Du kan ta del av sammanträdet via nätet. På sammanträdet väljs ledamöter till koncernsektionen en ledamot och en ersättare till näringslivs- och infrastrukturnämnden för tiden 1.6.2023–31.5.2025.

Stadsfullmäktiges föredragningslista 24.5.2023

Sammanträdet direktsänds här: