Stadsfullmäktiges sammanträde 21.9.2022 – Följ med live via nätet

Loviisan Seurahuone. Lovisa Societetshus.

Stadsfullmäktige i Lovisa sammanträder onsdag 21.9.2022 klockan 18 på Societetshuset, på adressen Drottninggatan 24, 07900 Lovisa. Du kan ta del av sammanträdet direktsänt via nätet eller på plats.

Den uppdaterade stadsstrategin godkändes i Juni med undantag av mätarna för målsättningarna i strategin som remitterades för ny beredning. Nu behandlas såväl dessa mätare som från strategin härledda bindande mål i förhållande till stadsfullmäktige. Delårsrapporten för januari–juni 2022 behandlas också på sammanträdet. Utfallet under januari-juni för Lovisa stad och Affärsverket Lovisa Vatten uppvisar ett positivt resultat på sammanlagt cirka 2,6 miljoner euro. Enligt prognosen kommer resultatet vid utgången av 2022 att vara cirka 1,5 miljoner euro.

Stadsfullmäktiges sammanträde direktsänds här:

https://www.youtube.com/watch?v=cpzPYT_99bw

Stadsfullmäktiges föredragningslista 21.9.2022

Invånarna uppmanas att följa sammanträdet via nätet, men du kan också följa det på Societetshuset. Vänligen följ säkerhetsanvisningarna för coronavirusbekämpning: använd munskydd, desinficera händerna, håll avstånd till andra och kom till sammanträdet bara om du är frisk.