Stadsstyrelsen behandlar 28.8 stadsdirektörens tjänst

Intervjugruppen och gruppordförandena sammanträdde på torsdag kväll 24.8 för att se över resultaten för de individuella bedömningarna av de tre stadsdirektörskandidater som kommit till slutrakan. Tuula Jäppinen, Jan D. Oker-Blom och Ralf Sjödahl är på förslag till ny stadsdirektör för Lovisa stad.

Till näst behandlar stadsstyrelsen i Lovisa stad på sitt sammanträde måndag 28.8 förslaget som ska ges stadsfullmäktige om valet av ny stadsdirektör för Lovisa stad. Ärendet kommer på stadsstyrelsens tilläggslista.

Staden meddelar om stadsstyrelsens beslut på måndag kväll 28.8.

Mer uppgifter: stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén, tfn 040 197 25 69, och stadsfullmäktiges ordförande Otto Andersson, tfn 040 678 72 77