Stadsstyrelsen behandlar i sitt möte upphandling av persontrafik och val av namn till skolorna i Forsby

Stadsstyrelsen sammanträder på måndag 24.2.2020. Styrelsen behandlar bland annat Lovisa stads upphandling av persontrafik, utlåtande om slutrapporten gällande sote-reformens särlösning, verksamhetsområde för Pernå Skärgårds Vattenandelslag och namn till skolorna i Forsby.

Den nya skolfastigheten i Forsby torde bli klar i sin helhet i maj 2020. En namntävlan utlystes i december 2019. Juryn fick ca 50 namnförslag var av tre namn valdes till den slutliga omröstningen: Koskenkylän koulukeskus – Forsby skolcentrum, Pernajanlahden koulukeskus – Pernåvikens skolcentrum, Mäntymäen koulukeskus – Tallbackens skolcentrum.

Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att skolenheten i Forsby heter Koskenkylän koulukeskus – Forsby skolcentrum från och med 1.8.2020 såsom nämnden för bildning och välfärd tidigare hade beslutat.

Stadsstyrelsens föredragningslista 24.2.2020.