Stadsstyrelsen behandlar idag förvaltningen av Lovisa nya medborgarinstitut, grundtrygghetsnämnden tar ställning till Menumats fortsättning

Lovisa stadsstyrelse behandlar på sitt möte idag 4.11.2019 förvaltningen av Lovisa nya medborgarinstitut.

Enligt förslaget kommer institutets namn från och med 1.1.2020 att vara Loviisan kansalaisopisto – Lovisa medborgarinstitut. Institutet leds av en rektor. Från och med 1.8. 2020 kombineras en planerarlärares uppgifter med vicerektorns uppgifter.

Medborgarinstitutets direktion med nio ledamöter fungerar under nämnden för fostran och bildning.

Förslaget för förvaltningen godkänns slutligen av Lovisa stadsfullmäktige.

Länk till stadsstyrelsens föredragningslista 4.11.2019

Grundtrygghetsnämnden kommer på sitt möte på torsdagen 7.11.2019 att behandla frågan om att ta i bruk optionen som ingår i avtalet med Menumat Oy. Det andra optionsåret gäller perioden 1.4.2020 – 31.3.2021. Hemmåltidsservicen används primärt av gruntrygghetscentralens hemvårdsklienter som är oförmögna att själv laga sin mat.

Grundtrygghetsnämnden behandlar också ärendet om att ta i bruk en av de optioner på ett år som ingår i avtalet för fotvårds- och fotterapitjänster.  Perioden gäller 1.1– 31.12.2020. Tjänsterna används främst av Lovisabor med diabetes.

Länk till grundtrygghetsnämndens föredragningslista 7.11.2019