Stadsstyrelsen beslutade om donation till Ukraina och valde lokalchef

Lovisa stadsstyrelse beslutade bland annat att donera 15 000 euro till offren för krisen i Ukraina på sitt sammanträde måndag 7.3.2022. Till tjänsten som lokalchef valdes Päivi Turunen.

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att via Finlands Röda Kors donera 15 000 euro till offren för krisen i Ukraina. Summan är cirka en euro per invånare. 

Dessutom valde stadsstyrelsen Päivi Turunen till lokalchefens tjänst. 

Tjänsten som lokalchef var lediganslagen 4 –21.1.2022. Inom utsatt tid söktes tjänsten av sex personer, av vilka två intervjuades. Vid besättandet av tjänsten iakttas en prövotid på sex månader.  

Föredragningslistor och protokoll:https://julkaisu22.loviisa.fi/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames