Stadsstyrelsen föreslås inrätta råd för personer med funktionsnedsättning

Loviisan raatihuone syksyllä. Lovisa rådhus på hösten.

Stadsstyrelsen i Lovisa behandlar på sitt möte måndagen 20.9.2021 bland annat inrättande av ett råd för personer med funktionsnedsättning.

Kommunerna har ålagts i den nya kommunallagen att inrätta ett råd för personer med funktionsnedsättning, vilket skall följa upp samhällelig planering, samhälleligt beslutsfattande och samhälleliga åtgärder samt ge myndigheterna motioner, utlåtanden och förslag angående jämlikhet och möjligheter att delta för medborgare med funktionsnedsättning. Enligt förslaget godkänner stadsstyrelsen rådets verksamhetsstadga för 2021–2025. Vidare beslutar stadsstyrelsen hur representanter väljs.

På föredragningslistan finns även nominering av representanter för den politiska uppföljningsgruppen för beredningen av välfärdsområdet, nominering av medlem till utvecklingsbolaget Posintra Oy:s styrelse samt ett ärende gällande sponsorering av Lovisa Tors representationslag i innebandy. Stadsstyrelsen ger även utlåtande till regionalförvaltningsverket om Lovisa Hamn Ab:s ansökan gällande ändring av verksamhet och inledande av verksamhet i hamnen.

Föredragningslista 20.9.2021
https://julkaisu.loviisa.fi/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20216081