Stadsstyrelsens möte 19.2.2024

På stadsstyrelsens möte 19.2.2024 behandlas bland annat:

  • Fortum Renewables Oy har varit i kontakt med Lovisa stad om att uppföra en solkraftsanläggning som omfattar cirka 250 hektar i Norrsarvlax, Lovisa. Näringslivs- och infrastrukturnämndens föreslog 25.1.2024 att Lovisa stad börjar utarbeta en delgeneralplan som gäller ett solkraftverksområde för området i fråga. Fullmäktige tar det slutgiltiga beslutet i frågan.
  • Byggnadstillsynens tillståndsavgifter för solenergianläggningar samt taxor för byggnadsservitut.
  • Stranddetaljplan för Mörtvikbotten

Stadsstyrelsens föredragningslista 19.2.2024