Stadsstyrelsens möte 2.10.2023

På stadsstyrelsens möte 2.10.2023 behandlas bland annat:

  • Det kommande presidentvalets rötningsställen och deras öppethållningstider
  • Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2023-31.7.2023
  • Den årliga översikten över fullmäktigemotioner och invånarinitiativ under behandling

Stadsstyrelsens föredragningslista 2.10.2023