Stadsstyrelsens möte 20.5.2024

På stadsstyrelsens möte 20.5.2024 behandlas bland annat:

  • Den uppdaterade projektplanen för Isnäs skolcentrum
  • Anbud om köp av aktier i Kymmenedalens El Ab

Stadsstyrelsens föredragningslista 20.5.2024