Stadsstyrelsens möte 21.8.2023

På stadsstyrelsens möte 21.8.2023 behandlas bland annat:

  • Hyresavtal gällande lokaler som Lovisa stad hyr åt Östra-Nylands välfärdsområde.
  • Lovisa stads deltagare i Östra Nylands säkerhetsforum och arbetsgruppen för Säkerhet i vardagen. I säkerhetsforumet behandlas välfärdsområdenas beredskap för störningssituationer inom social- och hälsovården.
  • Fullmäktigemotion: avgiftsfri användningsrätt av stadens gym som arbetsförmån för anställda i Lovisa stad.

Stadsstyrelsens föredragningslista 21.8.2023