Stadsstyrelsens möte 22.4.2024

På stadsstyrelsens möte 22.4.2024 behandlas bland annat:

  • Avslutande av stadens telefonväxel
  • Att ändra kundservicekontoret Lovinfos öppettider
  • Arrende av markområde för planering av solkraftverksproduktion på Bryggeribackens område – fullmäktige tar det slutgiltiga beslutet i frågan.

Stadsstyrelsens föredragningslista 22.4.2024