Stadsstyrelsens möte 4.12.2023

På stadsstyrelsens möte 4.12.2023 behandlas bland annat:

  • Pekka Stenius föreslås väljas till tjänsten som infrastrukturchef.
  • Jani Jussila föreslås väljas till tjänsten som dataförvaltningschef.
  • Lovisa Hem Ab:s ansökan om låneborgen – Lovisa Hem Ab är ett bolag som är i Lovisa Bostäder Ab:s ägo. Lovisa stad äger ensam hela aktiestocken i Lovisa Bostäder Ab.
  • Kuljetus-Savolainen Oy har uppvisat intresse för att arrendera ett outbrutet område på cirka 6 886 m2 i Fantsnäs by. Kuljetus-Savolainen Oy har planer på att bygga en minst 1 378 m2 stor lagerhall på tomten.

Stadsstyrelsens föredragningslista 4.12.2023