Stadsstyrelsens möte 4.3.2024

På stadsstyrelsens möte 4.3.2024 behandlas bland annat:

  • Att utlysa stadsdirektörens tjänst och att besätta tjänsten – som bilaga till ärendet finns en preliminär tidtabell enligt vilken en ny stadsdirektör möjligtvis kunde besätta tjänsten 1.9.2024.
  • Allmänna förhandsröstningsställen och röstningsställen på valdagen vid europaparlamentsvalet 2024

Stadsstyrelsens föredragningslista 4.3.2024