Stadsstyrelsen valde Fredrik Böhme som ekonomichef

Lovisa stadsstyrelse valde Fredrik Böhme som ekonomichef på sitt möte 18.11.2019.

Tjänsten som ekonomichef var offentligt lediganslagen 9–28.10.2019. Inom utsatt tid söktes tjänsten av tre personer, av vilka samtliga intervjuades. Under ansökningsprocessen tog en sökande tillbaka sin ansökan.

Intervjugruppen fattade beslutet utifrån en helhetsbedömning. Intervjugruppen bestod av stadsstyrelses presidium, stadsdirektören, direktören för stadskanslicentralen och personalchefen.

Tillträde i tjänsten sker vid separat överenskommen tidpunkt. I tjänsteförhållandet tillämpas en prövotid på sex månader.