Stadstyrelsen behandlar stadens nya organisationsstruktur 21.5.2018

Raatihuone kesällä torilta päin

Lovisa stadsstyrelse behandlar förslaget till stadens nya organisationsstruktur på sitt möte 21.5.2018.

Du kan bekanta dig med förslaget som finns på stadsstyrelsens föredragningslista (saknummer 11,12 och 13).

Lovisa stadsstyrelses föredragningslista 21.5.2018

Mer information: stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, tfn. 040 551 7551